Privacyverklaring

Judith Bloema, gevestigd aan de Melkmarkt 18C, 8011 MC Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgevens
Website: www.judithbloema.nl
Adres: Melkmarkt 18 C, 8011 MC Zwolle 
Telefoonnummer: 064203942
Functionaris gegevensbescherming: Judith Bloema is de Functionaris Gegevensbescherming van Judith Bloema. Zij is te bereiken via hello@judithbloema.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Judith Bloema verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je gegevens zelf aan mij verstrekt. Tijdens een coachtraject leg ik een dossier aan die bestaat uit aantekeningen, bevindingen, aandachtspunten en oefeningen. Dit dossier wordt per coachsessie verder uitgebreid. Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht. Onbevoegden zullen geen toegang hebben tot dit dossier en je persoonlijke gegevens. De gedeelde informatie blijft tussen ons. Uitzondering op deze regel: Wanneer je een gevaar bent voor jezelf of voor een ander, meld ik dit bij hulpinstanties. Mocht ik, in het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling, een collega coach willen raadplegen voor advies, dan zal ik altijd om toestemming vragen. Uiteraard zal ik dan discreet en anoniem met jouw gegevens omgaan. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via judithbloema@gmail.com, zodat ik die informatie kan verwijderen. 

Doel verwerking persoonsgegevens 
Judith Bloema verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgend doelen: verzenden van nieuwsbrief, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn diensten uit te kunnen voeren of om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

Hoe ik jouw persoonsgegevens bewaar
Judith Bloema bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Delen persoonsgegevens met derden
Judith Bloema verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken
Judith Bloema gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Judith Bloema en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@judithbloema.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Judith Bloema wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.  

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Judith Bloema neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Judith Bloema maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via judithbloema@gmail.com.